ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ (κυρίως)- ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

ΘΡΙΠΕΣ

(Frankliniella occidentalis, Taeniothrips spp, Thrips spp)

 • Τα ενήλικα έντομα τρέφονται στα άνθη αλλά δεν επιφέρουν σημαντική ζημιά. Η ζημιά προκαλείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την τροφική δραστηριότητα των προνυμφών στην πτώση των πετάλων (στάδιο G). Η ζημιά στους καρπούς είναι κυρίως ποιοτική και φαίνεται με την μορφή επιδερμικών αλλοιώσεων (εσχαρώσεων) και παραμορφώσεων. Τα νεκταρίνια είναι πιο ευαίσθητα.
 • Να αποφεύγεται η καλλιέργεια και η καταστροφή των άγριων χόρτων του οπωρώνα την περίοδο της άνθησης. Οι θρίπες διαχειμάζουν στα άγρια χόρτα και εάν αυτά καταστραφούν οι θρίπες θα μετακινηθούν στα ανθισμένα δέντρα.
 • Στις πρώιμες περιοχές οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται στην άνθηση (στάδιο F), ενώ αντίστοιχα στις ορεινές περιοχές βρίσκονται στο στάδιο E (εικόνα 1).anthoi

 

 • Να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στο τέλος της άνθησης (στάδιο F προς G) σε πέντε σημεία του οπωρώνα επιλέγοντας 10 τυχαία δέντρα και μία ταξιανθία σε κάθε δέντρο. Εξετάστε τις ταξιανθίες για παρουσία νυμφών. Τινάξτε τις ταξιανθίες πάνω από ένα ανοιχτόχρωμο χαρτόνι και καταμετρήστε τα τέλεια.
 • Εάν καταμετρηθούν 2 τέλεια ή διαπιστωθεί παρουσία νεαρών νυμφών να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένα σκευάσματα στο τέλος της άνθησης – πτώση πετάλων.
 • Η επέμβαση να γίνει μετά τη δύση του ηλίου.
 • Να δοθεί προσοχή στην απόφαση επέμβασης και στην επιλογή του σκευάσματος για την επίπτωση στους πληθυσμούς φυσικών εχθρών και στις μέλισσες.
 • Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων: Ροδακινιά (Abamectin, Beta-cyfluthrin, Chlorantraniliprole, Chlorpyrifos, Fatty acid potassium salt, Formetanate, tau-Fluvalinate), Νεκταρινιά (Abamectin, Beta-cyfluthrin, Chlorantraniliprole, Chlorpyrifos, Fatty acid potassium salt, Formetanate), Βερικοκιά (Abamectin, Fatty acid potassium salt, Formetanate).

ΦΥΛΛΟΒΙΟΣ – ΠΕΡΙΤΕΛΟΣ (ΚΛΕΟΝΟΣ)

 • Μικρά κολεόπτερα που προσβάλλουν τα άνθη και τους νεαρούς καρπούς της νεκταρινιάς και από τους παραγωγούς αναφέρονται ως «κλεονός».
 • Να αποφεύγεται η καλλιέργεια και η καταστροφή των άγριων χόρτων του οπωρώνα (όπως και για το θρίπα παραπάνω) την περίοδο της άνθησης. Με την παραπάνω επέμβαση για το θρίπα επιτυγχάνεται και συνδυασμένη καταπολέμηση των κολεοπτέρων αυτών.
 • Η άνοδος του «κλεονού» στα δένδρα αναμένεται μαζική αρχές Απρίλη (μετά την πτώση των πετάλων).

ΜΟΝΙΛΙΑ
(Monilinia fructicοla, Monilinia laxa, Monilinia fructigena)

 • Όλα τα παραπάνω στάδια είναι ευαίσθητα μολύνσεων από τον μύκητα.
 • Οι συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν τις μολύνσεις.
 • Στους οπωρώνες που δεν έγινε πρόσφατα επέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα.
 • Εάν παραταθεί η άνθηση και συνεχιστεί ο βροχερός καιρός μπορεί να χρειαστεί επανάληψη.
 • Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο): Bacillus subtilis strain QST 713, Boscalid + Pyraclostrobin (3), Captan (4), Cyproconazole (3), Cyprodinil (2), Cyprodinil + Fludioxonil (1), Difenoconazole (2), Dithianon (2), Fluopyram + Tebuconazole (2), Iprodione (2), Prochloraz (3), Propiconazole (3), Tebuconazole + Τrifloxystrobin (3), Thiophanate-methyl (1).
 • Να δοθεί προσοχή στην επιλογή των σκευασμάτων για την επίπτωση στους πληθυσμούς φυσικών εχθρών και στις μέλισσες.

ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

Πηγή: www.minagric.gr