Χηλικός σίδηρος σε μορφή EDDHA

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Gold Feran είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν χηλικού σιδήρου. Η ιδιαίτερη ισχυρή του σύνθεση και η ταχύτατη αφομοιωσιμότητα του από το φυτό επιτρέπει την χρήση του και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις τροφοπενιών. Η παρουσία του ισχυρού χηλικού παράγοντα EDDHA NaFe σταθεροποιεί και προστατεύει τα ιόντα σιδήρου από την οξείδωση και αδρανοποίηση τους στο έδαφος εξασφαλίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα αφομοιώσιμη μορφή σιδήρου. Το Gold Feran είναι η καλύτερη μορφή σιδήρου για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων έλλειψης σιδήρου στις καλλιέργειες. Η έλλειψη σιδήρου γνωστή και σαν χλώρωση σιδήρου εκδηλώνεται με κιτρίνισμα των φύλλων που οφείλεται στην αδυναμία σύνθεσης χλωροφύλλης, και έχει σαν αποτέλεσμα την μειωμένη βλάστηση και απόδοση των καλλιεργειών. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της χλώρωσης κλιμακώνει το μέγεθος του προβλήματος και οδηγεί τελικά σε νέκρωση των ιστών. Το Gold Feran είναι σε μορφή υδατοδιαλυτών κόκκων με αποτέλεσμα την άριστη διαλυτότητα στο νερό. Το Gold Feran είναι ο μοναδικός σίδηρος ελεύθερος χλωρίου.

 ΣΥΝΘΕΣΗ

Σύνθεση
Χηλικός Σίδηρος περιεκτικότητας 6% σε μεταλλικό σίδηρο (EDDHA NaFe)

icon-lt-1kgicon-box-10

icon-lt-5kgicon-box-04