Διαφυλλικό χηλικού σιδήρου

New Star Fe

Διαφυλλικό χηλικού σιδήρου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το New Star Fe αποτελεί μία πλούσια πηγή αφομοιώσιμου σιδήρου. Η ειδική μέθοδος παρασκευής του και ένας ισχυρός χηλικός παράγοντας εξασφαλίζουν την προστασία των ιόντων του σιδήρου από πιθανή οξείδωση και αδρανοποίηση τους. Το New Star Fe περιέχει συστατικά που διευκολύνουν την ταχύτατη απορρόφηση του από τα επιδερμικά κύτταρα των φύλλων και βιοδραστικούς οργανικούς παράγοντες – πρωτεΐνες, αμινοξέα, υδατάνθρακες, που επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ιόντων σιδήρου από το φυτό.

Το New Star Fe είναι ένα εξειδικευμένο για διαφυλλική χρήση παρασκεύασμα χηλικού σιδήρου, κατάλληλο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη του ιχνοστοιχείου σ’ όλες τις καλλιέργειες. Η τροφοπενία σιδήρου γνωστή και σαν χλώρωση εκδηλώνεται με κιτρίνισμα των φύλλων που οφείλεται στην αδυναμία σύνθεσης χλωροφύλλης και σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη βλάστηση και χαμηλή απόδοση καλλιεργειών. Η χλώρωση Σιδήρου εμφανίζεται έντονα σε ασβεστούχα εδάφη με αλκαλικό pH, σε πολύ όξινα και σε ελαφρά, αμμώδη εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το New Star Fe συνδυάζεται με όλα τα συνήθη φυτοφάρμακα εκτός των αλκαλικών και ελαιούχων. Το New Star Fe προστίθεται πρώτο στο ψεκαστικό διάλυμα και εφαρμόζεται τις ψυχρότερες ώρες της ημέρας αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Σύνθεση Β/Ο
Άζωτο (Ν) 6%
Χηλικός Σίδηρος (Fe) EDTA 6,5%

icon-lt-1lticon-box-12