Διαφυλλικό χηλικού σιδήρου - μαγγανίου

PERFECT Fe + Mn

Διαφυλλικό χηλικού σιδήρου - μαγγανίου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Perfect Fe+Mn είναι ένα εξειδικευμένο για διαφυλλική χρήση παρασκεύασμα χηλικού σιδήρου και μαγγανίου, κατάλληλο για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη των ιχνοστοιχείων αυτών, στις ευαίσθητες καλλιέργειες. Ο σίδηρος αποτελεί το ενεργό στοιχείο οξειδωτικών ενζύμων μέσω των οποίων δρα στη σύνθεση της χλωροφύλλης και των πρωτεϊνών. Το μαγγάνιο ενεργοποιεί μια σειρά ενζύμων και παίρνει μέρος μεταξύ άλλων στη φωτοσύνθεση, στη σύνθεση της χλωροφύλλης και της βιταμίνης C. Η έλλειψη των στοιχείων αυτών εμφανίζεται έντονα σε ασβεστούχα εδάφη με αλκαλικό pH ή σε πολύ όξινα και ελαφρά, αμμώδη εδάφη, φτωχά σε οργανική ουσία.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Σύνθεση Β/Ο
Σίδηρος (Fe) EDTA 6%
Μαγγάνιο (Mn) EDTA 2%

icon-lt-1lticon-box-12