Ειδικά Προϊόντα

Agri best Cu

Υγρό παρασκεύασμα χηλικού χαλκού

Soap Pot

Άλατα καλίου φυτικών λιπαρών οξέων

PROMOTE Cu

Υγρό παρασκεύασμα χαλκού σε μορφή γλουκονικού οξέως

3S plus

Ειδικό οργανικό παρασκεύασμα με εξαιρετικές ιδιότητες διαβρέκτη

Agri best pH

Ρυθμιστής pH του ψεκαστικού διαλύματος

New Star Ks

Λίπασμα καλίου με αμινοξέα σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης

B-Fos + Zn

Σκεύασμα φωσφονικών ενώσεων ψευδαργύρου

B-Fos + Cu

Σκεύασμα φωσφονικών ενώσεων χαλκού

B-Fos

Σκεύασμα φωσφονικών ενώσεων καλίου

Plant Sil-K

Υγρό λίπασμα πυριτικού καλίου

MASTER SOIL

Υγρό οργανικό εδαφοβελτιωτικό

B-Fos + Ca

Σκεύασμα φωσφονικών ενώσεων ασβεστίου