Ιχνοστοιχεία

New Star SUPER

Πλήρες διαφυλλικό λίπασμα

New Star B

Διαφυλλικό βορίου

New Star Zn

Διαφυλλικό χηλικού ψευδαργύρου

Agri best B+Zn

Διαφυλλικό βορίου - ψευδαργύρου

Trace S.P. Zn

Υδατοδιαλυτή σκόνη χηλικού ψευδαργύρου

Trace S.P. Mn

Υδατοδιαλυτή σκόνη χηλικού μαγγανίου

New Star Fe

Διαφυλλικό χηλικού σιδήρου

PERFECT Fe + Mn

Διαφυλλικό χηλικού σιδήρου - μαγγανίου

Green Power

Διαφυλλικό για καρπόδεση